KAFPEDİA
Kafkas Ansiklopedisi

İstanbul Kafkas Kültür Derneği

Accordion Item
Spicy jalapeno bacon ipsum dolor amet shankle spare ribs bresaola, tenderloin frankfurter doner rump. Turkey tenderloin jerky kevin pork loin. Frankfurter rump tongue landjaeger, pork buffalo sirloin. Pig cupim sausage biltong meatball tongue hamburger t-bone cow shank pancetta burgdoggen. Tail kielbasa meatloaf pork chop kevin ham hock frankfurter turducken brisket alcatra tenderloin jerky pig.

Pork loin tongue short loin short ribs, doner ham hock salami. Doner sirloin corned beef, burgdoggen landjaeger capicola meatball pork belly beef ribs. Pork chop beef corned beef frankfurter. Beef ribs bacon ball tip, spare ribs pancetta jerky pork belly tail. Ball tip tail alcatra pork loin burgdoggen, kielbasa landjaeger. Ground round hamburger tongue, sirloin leberkas pork loin prosciutto chuck cow short loin rump shank filet mignon pork chislic.

Merkezi İstanbul’da bulunun Sivil Toplum Kuruluşu. İstanbul Kafkas Kültür Derneği(İKKD) 1946 yılında Dosteli yardımlaşma derneğinin 28 Ekim 1953 isim değiştirmesiyle Kafkas kültür Derneği isimini almıştır. Derneğin ismi, binasının olduğu semtten dolayı, Kafkas toplumu arasında "Bağlarbaşı Derneği" olarak da kullanılır.

Arka Plan

Dosteli Yardımlaşma Derneği, ikinci Dünya Savaşının hemen bitiminde, savaş sırasında ülkelerini desteklemeyen ya da Alman Nazi güçlerininin yanında yer alan Orta Asya Cumhuriyetlerinden, Kırım’dan ve Kafkasya’nın çeşitli yerlerinden gelen sığınmacılar tarafından kurulmuştur. Dosteli Yardımlaşma Derneği, asıl hedeflerini, bu sığınmacılar, yaşadığı zorluklara karşım yardım organize etmek olarak duyurmuştur.

Dosteli Yardımlaşma Derneği’nin içindeki Kafkasyalılar, Türkiyeli bazı Kafkasyalılar ile birlikte siyasal alanda çalışmak Anti-Komünist faaliyetler gerçekleştirmek için, siyasî bulmadıkları Dosteli Yardımlaşma Derneği’nden ayrılırlar ve “Kuzey Kafkas Türk Kültür Derneği” (KKTKD) adı altında yeni bir dernek kurarlar.1 Bu Dernek, Balkan Türkleri, Kırım Türkleri gibi dernekler ile birleşerek “Türk Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu”na bileşen olmuşlardır.2

Dosteli Yardımlaşma Derneği’nden ayrılanların Kuzey Kafkas Türk Kültür Derneği’nin kurmasıyla birlikte Dosteli Yardımlaşma Derneği, tüzüğünün ilgili iki maddesi “derneğin adı Kafkas Kültür Derneği’dir” ve “gayesi Kafkas tarih, kültür ve ananelerini yaymak ve yaşatmak, kültürel toplantılar yapmaktır. Dernek hiç bir suretle siyasetle iştigal etmez, bölgecilik ve ırkçılık gayesi gütmez” şeklinde değiştirerek "Kafkas Kültür Derneği" olmuştur.3 Böylece bugün ki İstanbul Kafkas Kültür Derneği’nin ilk hali oluşmuştur.

Kurucular

 • Mehmet Ketey
 • Vasfi Güsar
 • Şeref Terim
 • Şecaettin Nabuk
 • Hayri Domaniç
 • Muharrem Bilgiç
 • Ziya Bersis

Çok çeşitli meslek gruplarından gelen İKKD kurucularından, Ziya Bersis gazeteci, Mehmet Ketey fen memuru, Vasfi Güsar hekim, Şeref Terim memur, Hayri Domaniç hukukçu, Şecaettin Nabuk ve Muharrem Bilgiç tüccardır.4

12 Eylül Sonrası

12 Eylül 1980 darbesi sonrasında Türkiye’de faaliyet gösteren tüm derneklerin kapatılmasının ardından faaliyetlerine bir süre ara vermek zorunda kalan dernek. 1991 yılında Kafkas Dernekleri Koordinasyon Kurulu’nun (KAFKUR), 1993 yılında KAFDER’in ve 2003 yılında Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (KAFFED) kurulmasına öncülük etmiştir.

Günümüz

İstanbul Kafkas Kültür Derneği 22 Ağustos 2021 tarhinde topladığı 55.Olağan Genel Kurulla birlikte yönetim kurulu başkanını ve yönetimi değiştirmiştir.5

YÖNETİM KURULU: Yüksel Nuri Güneş (Yönetim Kurulu Başkanı) • Aliye Ayça Atçı • Asel Zengin • Asiye Yağan • Çağlar Bayındır • Emel Özdemir • Funda Altıok Diyner • Hasan Kaan Durmuş • İlknur Canbulat • Mehtap Koşak • Oğuzhan Hazır • Olcay Cengiz • Şeyma Kanbek • Timur Şahin

• DENETİM KURULU: Janberd Dinçer • Mehmet Sait Kanbolat • Özlem Aydemir • Tülün Özgül • Vedat Çetgin • Zeynep Elam

ONUR KURULU (THAMATELER MECLİSİ) : Ali Çurey • Atay Ceyişakar • Ayşe Eşsiz • Cengiz Gül • Doğan Özden • Esat Özen • Hikmet Albayrak • İlhan Aydemir • Kani Çiçek • Keramettin Dönmez • Mahmut Nedim Özel • Rahmi Tuna • Yaşar Nogay

Kaynakça

 1. Kaya, Ayhan 2010, Türkiye'de Çerkesler "Diasporada Geleneğin Yeniden İcadı" , Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 2. https://www.kaffed.org/bilgi-belge/diaspora/item/6-kuzey-kafkas-dernekleri.html
 3. http://istanbulkafkaskultur.net/tarihce/
 4. http://istanbulkafkaskultur.net/istanbul-kafkas-kultur-dernegi-55-olagan-genel-kurulu/
 5. http://istanbulkafkaskultur.net/dernek-yonetimi

İstanbul Kafkas Kültür Derneği

Kuruluş: 28 Ekim 1953

Merkez: İstanbul

Başkan: Yüksel Nuri Güneş

Üyelik: Kafkas Dernekleri Federasyonu(KAFFED)

İnternet Sitesi: http://istanbulkafkaskultur.net

licenseuserschevron-down