KAFPEDİA
Kafkas Ansiklopedisi

Kafpedia Nedir?

Accordion Item
Spicy jalapeno bacon ipsum dolor amet shankle spare ribs bresaola, tenderloin frankfurter doner rump. Turkey tenderloin jerky kevin pork loin. Frankfurter rump tongue landjaeger, pork buffalo sirloin. Pig cupim sausage biltong meatball tongue hamburger t-bone cow shank pancetta burgdoggen. Tail kielbasa meatloaf pork chop kevin ham hock frankfurter turducken brisket alcatra tenderloin jerky pig.

Pork loin tongue short loin short ribs, doner ham hock salami. Doner sirloin corned beef, burgdoggen landjaeger capicola meatball pork belly beef ribs. Pork chop beef corned beef frankfurter. Beef ribs bacon ball tip, spare ribs pancetta jerky pork belly tail. Ball tip tail alcatra pork loin burgdoggen, kielbasa landjaeger. Ground round hamburger tongue, sirloin leberkas pork loin prosciutto chuck cow short loin rump shank filet mignon pork chislic.

Kafpedia, Kafkasoloji Araştırmaları Derneği tarafından 2018 fikrinin temelleri atılan, teknik nedenlerle geciken bir projedir. Kafpedia, Kafkasoloji Araştırmaları Derneği’nin temel projesidir. Kafkasoloji Araştırmaları Derneği, ileride yapacağı araştırmalar için Kafpedia katkıcılarını, araştırmacı adayları olarak görür.

Manifesto

Kafkasya tarihin en eski dönemlerinden beri varlığını sürdüren toplulukları, kültürel yapıları ve dilleriyle insanlığın ortak tarihi hakkında birçok bilgi barındırır. Ancak bu bilgiler, savaşlar, yerinden edilmeler, siyasi anlaşmazlıklar gibi birçok nedene bağlı olarak çok fazla korunamamış veya çeşitli nedenlerle biçim değiştirerek yeniden üretilmiştir. Kafkasya ve Kafkas halkları üzerine yürütülen tartışmaları göz önünde bulundurduğumuzda, bilgi eksikliğinin yaygın bir durum olduğu dikkat çeker.

Bu bağlamda, Kafpedia, bilginin toplumsal sorunların çözümünde ve tartışılmasında merkezi önemde olduğunun kabulüyle hareket eder ve Kafpedia için bilginin niteliksel ölçütü nesnelliktir. Bu durum, insanlığın önüne koyduğu sorunları aşarken nesnel bilgiden yararlandığı ön kabulüne dayanır. Kafpedia, anlaşılabilir, düzenlenmiş bir bilginin sistematik düşünmeyi doğuracağını ve bunun toplumsal sorunların çözülmesi konusunda belirleyici olacağı konusunda iyimserdir.

Amaç ve Yöntem

Kafpedia’nın temelde iki amacı vardır: Objektif bilgiyle kamuyu bilgilendirme ve araştırma kültürünü yaygınlaştırma. Bu iki amaç arasındaki diyalektik ilişki, bunlar arasında bir hiyerarşi gözetilmesine engel olur. Kafpedia için ikisi eş önemdedir. Bilgilendirme ve bilgilenme eş güdümlü süreçlerdir. Kafpedia yalnızca araştırır, derler ve paylaşır.

Buradan hareketle, Kafpedia’nın tasarımı, Kafkasya ve Kafkas halklarının bilgisini tek bir çatı altında toplama çabasından ibarettir. Kafpedia, bir bilgi derleme etkinliğidir. Bu durumun yöntemsel olarak mantıksal sonucu, betimlemeye denk düşer. Bu etkinlik, bilginin bulunması ve anlaşılabilir biçimde bir araya getirilmesinden başka bir şey değildir. Kısaca, Kafpedia, Kafkasya ve Kafkaslıkla ilgili nesnel bilginin, derlenmesi, sınıflanması ve kategorize edilmesidir.

Çalışma Biçimi

Kafpedia, çalışma biçimi olarak yataylılığı, gönüllülüğü ve dayanışmayı benimser. Kafpedia, tüm katkıcıların ismini açıklamakta şeffaftır. Ancak katkının kendisinde ise anonimliği benimser. Kafpedia katkıcıları, Kafpedia’yı okuyucu için öğretici olduğu kadar kendileri için de öğretici olduğundan hareketle, örgütsel bir öğrenme durumu olduğunu saklamaz, tersine, bunun güçlü yanları olduğunu ilan ederler.

Kafpedia kurucu katkıcıları, üniversite öğrencileri ve mezunu Kafkas kökenli gönüllülerden oluşmakla birlikte bu durum bir kural değildir. Her etnik kökenden ve eğitim seviyesinden insanın desteğine, eleştirisine ve katkısına açıktır.

Kafpedia büyük bir proje değildir, katkıcılarıyla büyüyecek bir projedir; Kafpedia bitmiş bir proje de değildir, asla bitmeyecek bir projedir.

Kafpedia Nedir?

Başlangıç Tarihi 1 Ocak 2022
Editöryal Ekip
Amine Aktekin
Ayşenur Turhan
Berat Kutbi Kılınçer
Canberk Karçaaltıncaba
Erhan Yurtseven
Kanşav Sezgin
Umut Sakur
licenseuserschevron-down