KAFPEDİA
Kafkas Ansiklopedisi

Kafkasya

Accordion Item
Spicy jalapeno bacon ipsum dolor amet shankle spare ribs bresaola, tenderloin frankfurter doner rump. Turkey tenderloin jerky kevin pork loin. Frankfurter rump tongue landjaeger, pork buffalo sirloin. Pig cupim sausage biltong meatball tongue hamburger t-bone cow shank pancetta burgdoggen. Tail kielbasa meatloaf pork chop kevin ham hock frankfurter turducken brisket alcatra tenderloin jerky pig.

Pork loin tongue short loin short ribs, doner ham hock salami. Doner sirloin corned beef, burgdoggen landjaeger capicola meatball pork belly beef ribs. Pork chop beef corned beef frankfurter. Beef ribs bacon ball tip, spare ribs pancetta jerky pork belly tail. Ball tip tail alcatra pork loin burgdoggen, kielbasa landjaeger. Ground round hamburger tongue, sirloin leberkas pork loin prosciutto chuck cow short loin rump shank filet mignon pork chislic.

Kafkasya, Karadeniz ve Hazar denizi arasında yer alan, Avrupa ve Asya'nın sınırında bulunan bölgeye verilen isimdir. Kafkas sıradağlarında, 5642 metre yüksekliğiyle Kafkasya ve Rusya'nın en yüksek dağı olan ve Kafkasya halklarının sözlü edebiyatına ilham veren Elbruz Dağı da bulunmaktadır. Kafkasya bölgesi siyasi ve coğrafi olarak Kuzey Kafkasya ve Güney Kafkasya olmak üzere ikiye ayrılır. Güney Kafkasya, Kafkas ötesi anlamında Transkafkasya olarak da adlandırılmaktadır.

Kafkasya'nın yerli dillerdeki ismi

 • Abhazca: Кавказ Kavkáz
 • Arapça: القوقاز al-Qawqāz
 • Avarca: Кавказ - كافكاز Kavkaz
 • Azerice: Qafqaz
 • Çerkesçe: Къаукъаз Qawqaz
 • Çeçence: Кавказ Kavkáz
 • Ermenice: Կովկաս Kovkas
 • Farsça: قفقاز Qafqaz
 • Gürcüce: კავკასია K'avk'asia
 • İbranice: קווקז Kavkaz
 • İnguşça: Кавказ Kavkaz
 • Karaçay-Balkarca: Кавказ Kavkaz
 • Kürtçe: Qefqas
 • Lakça: Ккавкказ Kkavkkaz
 • Lazca: K'avk'asia
 • Lezgice: Къавкъаз K'avk'az
 • Osetçe: Кавказ Kavkaz
 • Rusça: Кавказ Kavkaz
 • Türkçe: Kafkas\Kafkasya
 • Yunanca: Καύκασος Kaukasos
 • Zazaca: Qewqasya

Coğrafya

Doğal sınırlarını batısında Karadeniz, doğusunda ise Hazar Denizi oluşturur. Uzunluğu 1440 kilometreden fazla olan Kafkas Dağları Taman Yarımadası'ndan başlayarak, Apşeron Yarımadası'na ulaşır. Kafkas Dağları, Kafkasya’yı bölgesel olarak üç kısma böler. Taman Yarımadası’ndan Kuban Nehri’nin kaynaklarına kadar Batı Kafkasya, Kuban Vadisi’nden Daryal Geçidi’ne kadar Orta Kafkasya, Daryal Geçidi’nden Apşeron Yarımadası’na kadar uzanan bölge ise Doğu Kafkasya olarak adlandırılır. Yüksekliği 5642 metre olan Elbruz ve 5047 metre olan Kazbek Dağları Orta Kafkasya’da yer almaktadır.

Kafkasya'nın akarsuları genellikle kaynaklarını Kafkas dağlarının kar ve buzlarla örtülü tepelerinden alırlar. Derin vadiler oyarak dağlardan indikten sonra kaynaklarını zaten bu dağlardan alan Kuban, Terek, Sulak ve Kura nehirlerine kavuşurlar.

İklim ve Bitki Örtüsü

Karadeniz ve Hazar Denizi boyunca uzanan Büyük Kafkas Sıradağları, çevresindeki bölgelerin ikliminde büyük farklılıklar yaratır. Doruklarında toplanan bulutlar özellikle güneybatı tarafında şiddetli yağmura ve kara yol açar. Batı Gürcistan’ın büyük kısmında üzüm, narenciye ve çay yetiştirilebilir. Tiflis’in doğusunda, Bakü ve Hazar Denizi’ne uzanan, doğu kısmındaki tuzlu çölle birlikte Kura Ovası son derece kuraktır. Aşağı Kura ve Aras’ın güneyinde ise kurak Muğan bozkırı yerini güney Hazar kıyısını çevreleyen yaprak döken gür ormanlara bırakır. Kafkasya’daki her yerde, vadi ve yaylalarda sığır ve koyun yetiştirmek mümkündür.

Büyük Kafkas Sıradağlarının kuzey tarafındaki bol yağışı iki büyük nehir olan Kuban ve Terek nehirleri taşır. Terek Nehri’nin kuzeyinde bulunan hayvan otlatmaya uygun çayırlıklar doğuda, Hazar kıyısında kuru bozkıra ve yarı çöle dönüşür. Ilıman iklime sahip Kuzey Kafkasya’nın Çerkesya ve Çeçenya’daki ova ve sırtlarını yaprak döken ormanlar kaplar. Stavropol ve Don üzerindeki Rostov’a doğru uzanan bozkırlarda buğday ve mısır, aşağı Kuban’da ise pirinç ve üzüm yetiştirilir.

Daryal geçidi

Kafkasya'nın iki önemli ve her zaman açık olan geçidi vardır. Bunlardan biri Daryal geçididir. Geçidin deniz seviyesinden yüksekliği 2379 metredir. Bugün Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti olan Vladikavkaz'ı, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e bağlayan yol bu geçitten geçer. Bu geçit Kafkasya'yı siyasi, askeri ve hattâ sosyal yönlerden iki ana parçaya ayırır.

Derbent geçidi

Daryal'dan başka ikinci önemli geçit de Derbent'tir. Bu geçit Hazar Denizi kıyısı boyunca uzanır ve genişliği 1.5 ile 30 km arasında değişir. Dağıstan'da bu iki geçit ile birlikte Avar, Karayan, Sol ve Mamison geçitleri de bulunmaktadır.

Kuzey Kafkas bölgesi

Rusya'nın özerk cumhuriyetleri

 • Adıgey: Haritada 1 nolu yer.
 • Astrahan Oblastı: Haritada 2 nolu yer.
 • Çeçenistan: Haritada 3 nolu yer.
 • Dağıstan: Haritada 4 nolu yer.
 • İnguşetya: Haritada 5 nolu yer.
 • Kabardey-Balkar: Haritada 6 nolu yer.
 • Kalmukya: Haritada 7 nolu yer.
 • Karaçay-Çerkesya: Haritada 8 nolu yer.
 • Krasnodar Krayı: Haritada 9 nolu yer.
 • Kuzey Osetya-Alanya: Haritada 10 nolu yer.
 • Stavropol Krayı: Haritada 11 nolu yer.
 • Rostov Oblastı: Haritada 12 nolu yer.
 • Volgograd Oblastı: Haritada 13 nolu yer.

Güney Kafkas bölgesi

 • Azerbaycan
 • Ermenistan
 • Gürcistan
 • Abhazya
 • Güney Osetya

Kaynakça

 1. General İsmail Berkok (1958); Tarihte Kafkasya, İstanbul
 2. Ufuk Tavkul(2009); Kafkasya Gerçeği, Selenge Yayınları
 3. Forsyth, J. (2019). Kafkasya (Çev.T. Binder) İstanbul:Ayrıntı Yayınları. 

Kafkasya

Kuzey Kafkasya Bölgesi Güney Kafkasya Bölgesi
Adigey Abhazya
Astrahan Oblastı Güney Osetya
Çeçenistan Azerbaycan
İnguşetya Ermenistan
Dağıstan Gürcistan
Kaberdey - Balkar
Kalmukya
Karaçay - Çerkes
Krasnodar Krayı
Kuzey Osetya
Stravrapol Krayı
Rostov Oblastı
Volgograd Oblastı
licenseuserschevron-down